A VR Blockexplorer - Step Into The Universe Of Blockchains.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We aim to clarify the complex world of cryptocurrencies. In order to do this, it's necessary for us to directly gauge the current level of understanding in the Steam store. By gauging whether our app checks the boxes for anyone looking to learn about cryptos, we'll be able to iterate this first version specifically towards the Steam audience.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Three months. We'd like to give ourselves three months to properly distribute, gather feedback, & evolve the project accordingly .”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In addition to the two minor tweaks listed below, we'll be adding at least the following feature to all crypto worlds:

Block Searches - We previously had a slider to scroll back through a blockchain's history. After poor reception to the UX we decided to scrap it in order to implement a proper keyboard search.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Stable & polished. Apart from the need to gather data from the Steam store, the only two possible bugs are the following:

1. Text Sizing - We're not 100% satisfied with the way all of the text renders & are experimenting with different methods.

2. EOS World Shaky API - The API provider for the EOS world is undergoing a refactor. While they decided to not suspend their service during this transition, we've definitely seen it behave abnormally.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Encouraging & gathering any & all feedback. Making the team accessible 24/7 through an Instagram account, Slack channel & of course the Steam forums.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua CryptoSpace

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

Step Into The Universe Of Blockchains!

The first VR blockexplorer, CryptoSpace is the most engaging & educational way to learn about cryptocurrency projects. For newcomers & veterans alike, this first version allows you to overview chains as well as inspect blocks for transactions.

*** If you want to return, please email me at jnajera1917@gmail.com to see what I can implement to convince you otherwise - as a sole developer so every dollar here really helps me push this along***

For this alpha version, we offer insight into the following projects:
 • Bitcoin (btc)
 • EOS (eos)
 • Ethereum (eth)
 • Litecoin (ltc)
 • XRP (xrp)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1050
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1080
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.