A casual game where you move in a limited space trying not to collide with own trail and fly out.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ribbon

 

Về trò chơi này

Ribbon is a simple game where you move and create trial to fill limited space, meanwhile not to fly out of space and not to collide with trail. There are 10 different maps and free mode where you can fly at your will.

Game Mechanism


Player fly in specific space with colorful trail generate behind like a ribbon. The trail should not collide with solid body and self meanwhile not to fly out of space. The longer you fly, the higher the score you get also the harder the game will be because you tail will fill the space. There are 10 different map4 and 4 optional trail patterns for now.

There is also free mode where you can fly without consider any collision for relax.

Local multiplayer support require 1 or 2 Xbox One controller.

Game Control


Game support mouse and Xbox One controller.
Use mouse or joystick to control direction. Use mouse left and right button or controller shoulder button to rotate. Press "ESC“ or B to show and hide in-game menu.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 2.2 GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX® 9.0c compatible video card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: No need

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...