Kasumi Kawamura thought the nightmare was over, but it followed her to university. A strange affliction begins to affect the city, causing the victims to suffer terrible nightmares. At the same time, Kasumi's old wound starts to burn with a frightening power, making her wonder if she is to blame...
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Early to Mid 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Eldritch University Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Early to Mid 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

The nightmare is not over.

Kasumi Kawamura just wants to get through university while rekindling her relationship with her girlfriend. But not long after she arrives at school, a strange epidemic starts to infect the city, causing the afflicted to have terrible nightmares and lose the motivation to live their lives. Coinciding with the appearance of this "Nightmare Syndrome", an old wound that Kasumi thought healed starts to burn and cause frightening visions to those around her. Caught in the center of this situation, Kasumi and her friends try desperately to find a solution. Yet all the while, Kasumi wonders if she might be to blame...

Features:
 • A horror/romance visual novel with multiple endings. Kasumi's decisions determine whether she finds a way to end the nightmares or succumbs to them. And even if Kasumi survives, she may damage her relationship if she isn't careful...
 • Continue not only the story of Eldritch Academy, but also the story of the amateur paranormal detectives Shizuka and Yuri from the Shireishi anthology of short stories.
 • A collection of bonus scenes taking place after the main story. See how the main characters recover from the ordeal and try to move on with their lives after the nightmare.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains several scenes with textually-described violence and gore, visual depictions of blood and nudity, sexual situations, and the use of profanity. In addition, there are themes relating to psychological horror and homophobia.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.