Accompany a shrine maiden and three fallen deities on a journey across a dying world, where hope is all man has left.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Heaven's Grave

 

Về trò chơi này

Arha lives a simple life as a shrine maiden at a long-forgotten temple finding joy in her worship, tending her small garden and occasional trips to the nearby village.

Then, one day, the sun does not rise…

It soon becomes apparent, though, that the now-erratic sun is the least of their problems. The wells and rivers are drying up and crops wither in the fields.

The villagers demand answers, but the gods, as ever, are silent. After a night of desperate prayer, Arha awakes – and she is not alone.

Three young men have appeared in the temple, finely dressed and impossibly beautiful, and, what is more, they claim to be gods. Powerless and confused, the four decide to travel to the First Temple to try to restore the balance of Heaven before it is too late.

Accompany three fallen deities on a journey across a dying world, where hope is all man has left.

__________________________________________________________________

Visual novel features:

- Choice of main character name
- 191,000 words
- 40+ atmospheric backgrounds
- 30+ CGs
- 3 romance options
- 7 possible endings


***Please note: this game is set in an apocalypse scenario and thereby contains scenes of non-graphic, infrequent violence and the aftermath of natural disasters. It also contains non-graphic scenes of a romantic/sexual nature***

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows Vista or higher
    • Bộ nhớ: 256 MB RAM
    • DirectX: Phiên bản 9.0
    • Lưu trữ: 403 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...