Now 20% More Evil with the Free Halloween update!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (282) - 92% trên 282 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (34,254) - 95% trên 34,254 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg9, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Binding of Isaac trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Binding of Isaac

Gói chứa trò chơi này

Mua The Binding of Isaac Collection

Bao gồm 2 vật phẩm: The Binding of Isaac, Binding of Isaac: Wrath of the Lamb

 

Ưu đãi đặc biệt

Check out our new game!

https://store.steampowered.com/app/1148650/The_Legend_of_BumBo/

Về trò chơi này

When Isaac’s mother starts hearing the voice of God demanding a sacrifice be made to prove her faith, Isaac escapes into the basement facing droves of deranged enemies, lost brothers and sisters, his fears, and eventually his mother.
The Binding of Isaac is a randomly generated action RPG shooter with heavy Rogue-like elements. Following Isaac on his journey players will find bizarre treasures that change Isaac’s form giving him super human abilities and enabling him to fight off droves of mysterious creatures, discover secrets and fight his way to safety.

Key features:

 • Randomly generated dungeons, items enemies and bosses, you never play the same game twice.
 • Over 100 unique items that not only give you powers but visually change your character.
 • 50+ enemy types each with the ability to become "special" making them extra deadly but they also drop better loot.
 • Over 20 bosses.
 • 4 full chapters spanning 8 levels
 • 3+ unlockable classes
 • Multiple endings
 • Tons of unlockable items, enemies, bosses and more.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: 2.5 GHz
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 50MB
  • Video Card: Direct X9.0c Compatible Card
  • DirectX®: DirectX® 9.0c
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel Mac 2.5 GHz
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 50MB

Xem thêm từ Binding of Isaac

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...