Surreal, abstract and dark puzzle featuring simple yet challenging mechanics. The retro maze awaits!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg12 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Tháng 12 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Retro maze awaits!

Welcome to Trial and Terror, a surreal, abstract and dark world of challenges awaiting to be beaten.

A game for lovers of weird and odd puzzles that require a combination of problem solving and correct timing.

Key features

 • Minimalist design
 • Surreal and abstract puzzles
 • Simple mechanics, slide your way through without getting touched by enemies

Reviews

 • The look of this game reminds me of old Atari 2600 games, or early-era computer games, where everything was so dark and sketchy, with changing colors and strange shapes moving in bizarre patterns, that the experience could be surreal and creepy. In spite of the minimalist approach, I found the game interesting to look at.
 • That was an amazing game! Interesting music. Good variety and creativity in each level, not to hard but not too easy. It's very engaging, and a good exercise for the mind, never boring in Trial And Terror! P.S. That title is absolutely ingenious. It really is a trial and error game, the "terror" being having to worry about those little moving stars. Great Job!
 • Really enjoyable game! I actually didn't mind the music either, probably because I was concentrating so hard on the actual game. Nice and simple, very challenging at times, not too fustrating and most importantly it is actually do-able without wanting to smash the keyboard in! Good job!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any will work.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.