Zombie Golf is fun mini-golf style game set in a zombie filled post apocalyptic city. Get points by taking out zombies or hitting numerous items throughout the city. Test your skills and compare scores.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Icebreaker Games is currently a very small indie team that will only grow as time progresses but we need community support and feedback in order to ensure that Zombie Golf continually evolves. Our goals are to offer many more features, characters, effects, zombies, and more before leaving Early Access,”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Zombie Golf will be in development for at least one year as Icebreaker Games looks to complete all planned features and content. With the increase of community support, more features will may shift the final release date.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Icebreaker Games has planned numerous additions to Zombie Golf to include more blood and gore, more characters, better animations and models, and a more complex point system that can handle multipliers and combinations.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The early access version of Zombie Golf is playable and shows some basic levels of functionality. There is 2 characters to choose from and 4 detailed levels to try out. It does not include high levels of gameplay. The progress can be followed on our website.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price of Zombie Golf will increase as the game gets closer to leaving early access. The initial low price is a "thank you" to the community for showing their support on a project we are passionate about.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Icebreaker Games encourages the community to leave feedback on Steam, third part sites, or our official website. All feedback will be taken very seriously and we will do everything in our power to address all comments, ideas, bug reports, or feature requests.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zombie Golf

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Zombie Golf is a single player mini-golf style PC game that takes place in a post apocalyptic city infested with zombies. However, instead of staying under par or focusing on a hole, you are given points for taking zombies out.

STATUS
Zombie Golf is currently playable but needs many more features to be truly enjoyable.

CURRENT FEATURES
 • There are 4 massive levels available to play, all with different levels of difficulty.
 • Choose from 2 different characters.
 • Points are given for hitting zombies, barrels, cars, and buildings.
 • Ability to adjust vertical/horizontal angles and hit power.

FUTURE WORKS
 • Add more blood and gore when barrels are hit.
 • More characters to choose from.
 • Different type of golf balls to choose from, all with different effects on the zombies.
 • More fluid character animations.
 • Many more zombie models, more stationary/wandering zombies, and hordes.
 • Point system overhaul to include multipliers and combination bonus.
 • Add additional items that give points when hit.
 • Achievements for rare combinations.
 • Additional levels.

FAR FUTURE WORKS
 • Choose where to start on the map.
 • Track and update player's best score per level.
 • Mobile version.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel 2.77GHz Dual Core; Quad-core recommended
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or equivalent; Dedicated graphics card with 1 GB of RAM highly recommended
  • Lưu trữ: 1302 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: FMOD compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...