Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc A Year Of Rain trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Daedalic Entertainment trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc A Year Of Rain trên Steam để có thể chơi.

Mua A Year Of Rain - Supporter Pack

Mua A Year of Rain Supporter Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: A Year Of Rain, A Year Of Rain - Supporter Pack

-15%
$29.73
 

Về nội dung này

A Year Of Rain - Supporter Pack


This is a collection of goodies, in-game and other, for all the strategists who want to show their support for the developers of A Year Of Rain.
Dive deeper into A Year of Rain's world with the artbook and the atmospheric soundtrack while showing off your support in-game with the exclusive icon, portrait and supporter's hero skins!

What do I get as a supporter today?


  • The game's full soundtrack, composed by Neal Acree, BowsToHymns and Ivo Sissolak
  • The digital artbook and strategy guide
  • An exclusive player icon
  • An exclusive player portrait

What do I get in the near future?


  • Three elaborate hero skins

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: any

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Daedalic Entertainment

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.