Ancient Dungeon VR is a rogue-lite dungeon crawler with randomly generated dungeons. Uncover its secrets and challenge powerful bosses.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Early 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Early 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Grab your gear and delve into the dungeons of this rogue-lite dungeon crawler, Ancient Dungeon VR, and uncover its secrets. Fight through hordes of different monsters with tons of different weapons you find along the way, like bows, magical staffs, swords, spells and much more. Find friendly NPCs along your journey that can help you upgrade your gear in the next run for the right price. Challenge difficult and powerful bosses. Every dungeon you visit is procedurally generated, which means, each run is different from the last one! Do you have what it takes to find out what lies below?

Features

Randomly generated dungeons: All dungeons you encounter in your playthrough are randomly generated and filled with traps, secrets, semi-bosses and tons of different kinds of loot.

Tons of different weapon choices: Fight your way through the dungeon with staffs, bows, swords, spells, hammers, spears or just your fists.

Many different bosses and areas: Challenge tons of different bosses and semi-bosses.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains blocky dismemberment and blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R9 390 or NVIDIA Geforce GTX 980
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Lower end systems may work. Try at your own risk.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 1060
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.