Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Alien Infection is a Hardcore Arcade Twin-Stick Shooter, featuring full VR support. Fast paced action, Addictive arcade gameplay, survival mode to climb leaderboard, campaign, blood and gore!
Đánh giá
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số () Trước nay
Ngày phát hành
Đã phát hành
24 Thg10, 2019
Nhà phát triển :
Nhà phát hành :
Nhãn người dùng

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Trò chơi này chạy trên cả chế độ chuẩn và thực tế ảo. Nó không cần mũ chụp VR.
Hỗ trợ VR

Mua Alien Infection

 

Đánh giá

“Lots of blood and different game modes. The game will not let you relax, so - you have to pack up and stand against hordes of enemies!”
OutStanding Reviews

Về trò chơi này

Alien Infection is a Hardcore Arcade Twin-Stick Shooter, featuring full VR support.

Building this game my goal was to create a simple yet addictive experience with high replayability value.
I was greatly inspired by many successful arcades, top-down actions and zombie shooters.
What started as a simple twin stick shooter resulted in a beautifully violent hardcore game.

Plot:

Humanity has found a nuclear energy source on the passing asteroids.
The energy crystals people were mining for several years appear to be a non-biological alien life form.
Aliens are infecting and killing people rapidly, turning human bodies into biological vessels.

Game features:

 • Fast paced action
 • Addictive arcade gameplay
 • Survival mode to climb leaderboard
 • Campaign
 • Blood and gore!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Game features popping bodies like bubbles which results in blood coming out.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5 4-series, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 770, equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: macOS 10.12
  • Bộ xử lý: Intel i5 4-series, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 770, equivalent or better
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: Intel i5 4-series, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 770, equivalent or better
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...