A puzzle-match comedy about fame, misfortune, and working for nothing.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
5 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Guildmaster Story

 

Đánh giá

“A Narrative Dream Disguised As a Puzzle-RPG”
5 Stars – TouchArcade

“The difference between Guildmaster Story and other similar games lies in its funny and clever narrative.”
UpToDown

“Brillantly written and well crafted, Guildmaster Story is a real pleasure to read and play.”
Multiplayer Italia

Về trò chơi này

In Guildmaster Story, you play the role of Guildmaster Ganyo, an up-and-coming entrepreneur with a timeless dream: To let a group of young, energetic adventurers build him an empire that he doesn't have to pay for.

Through a combination of classic puzzle match gameplay, engaging characters and an original story, Guildmaster Story will delight everyone who ever worked an unpaid internship, got steamrolled by the sharing economy, or suspects that the people responsible for it all are precisely who they seem to be.

QUALITY GEM TAPPING

You've already played a million games exactly like this for a reason: Because they never stop being fun.

GOOD WRITING

A fun, lighthearted story (really, sort of) with memorable characters from the creator of Actual Sunlight and Little Red Lie.

UNLIMITED MONEY

Unlike the F2P mobile version, your purchase will entitle you to an insane amount of in-game cash - more than enough to play through the game and enjoy the story! Pretend that you are a cheater and a crook - it's fun!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...