Race and slash your way forward in this color-based arcade game. Push your reflexes as you evade or slice color-coded enemies.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Color Slayer

 

Về trò chơi nàyRace and slash your way forward in this color-based arcade game.
Push your reflexes as you evade or slice color-coded enemies.Use the right colored sword to slash enemies as you avoid shielded ones, and pick the right enemy after a color switcher.
Quickly dispatch enemies to make a combo chain, and cut through bomb enemies gains higher points.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or above
  • Bộ xử lý: Dual core CPU @2GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB video memory
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound device

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...