Experience the unsettling corridors of your head. Explore, fight through and unravel eerie and sometimes bizarre memories... accompanied by a cat.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

In Sound Mind is a psychological horror complete with fast paced puzzles, unique boss fights and original music by The Living Tombstone. From the creators of the cult game Nightmare House 2 - explore, fight through and unravel the eerie and unsettling story of a town through memories.Wake up in the corridors of an impossible building, only to find its odd design and hallways are guiding you to solve the mystery behind a therapy experiment gone wrong. Made to rewrite painful memories, an unconventional method seemed to have caused more chaos than harmony.

Oh, what a beautiful and fragile thing, the mind is. Oh, how devastatingly strange and dark it can be. Travel, as if through time, into the perspective of Milton Haven’s broken. In Sound Mind delivers a fresh approach to the genre of horror and suspense that will make you question the inner workings of your own head.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64-bit Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i5-4460 / AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 64-bit Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i7-3770 / AMD FX-9590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.