Be a USA leader and fight again Korean enemy leader against this top down strategy game
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
8 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Tero Lunkka games trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Trump Vs Rocketman

Mua Political Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Elon Must - Road to Respect, Save Daddy Trump, Put In - Run Out, Trump Vs Rocketman

-25%
-48%
$4.96
$2.59
 

Về trò chơi này

Gameplay:


Be a hero USA leader Trump and fight against evil Korean rocketman army in this top down strategy game, where you only need use mouse and brains. Use mouse to move your player characters to right place and start fight.
Both sides USA and Korean have different skilled warrior classes. 4 different classes, which include different attacks and skills, like sword attacks and most powerful fireball attack. Also some classes have bigger health and durability than others. After all warriors are death for Usa or Korean army, game will end and player will transferred back to menu. After player have moved all his characters once, then it is AI enemy turn to attack
Game contains also steam achievements.

FEATURES


- 2 army: Hero Usa and enemy Korean
- 5 levels
- Settings menu
- Level up system
- Different skilled fighters, like with sword and fireball attacks
- Counter Attacks
- Multiple Attacks per Turn
-Skills
- Items
- Simple steam achievements

Disclaimer:


This game is a work of fiction. Names, characters, places and events are the products of the authors’ imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows 8
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia 800
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9

Xem thêm từ Tero Lunkka games

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...