The first chapter of an unforgettable survival horror experience. Solve puzzles and work your way through this terrifying place. You may be more familiar with it than you initially think.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (44) - 84% trên 44 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (215) - 86% trên 215 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi The Designer's Curse

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

From the young developer of Games such as "Overnight 2", "Buried Beneath" (Floating head game) and "Slender Adrift" comes a new experience.
This was made by a 15 year old.
“The Designer’s Curse”, a First Person Survival Horror Game inspired by the works of the most influential old school horror games, such as Amnesia and Penumbra, this game allows you to delve into the depths of Shaw Well Manor, finding your way through the castle reminding yourself of what you have created. With help of Original Soundtrack by Mikko Tarmia (Composer for Amnesia and Soma), this game really creates an atmosphere of fear and dread.

Explore the depths of this mansion knowing the fact that you are not alone, and you’re being hunted by the most terrifying beings, created by the protagonist himself.

Controls are listed in the games main menu and pause menu. Note, this game has no controller support, a mouse and keyboard is needed.

(IF YOU EXPERIENCE SCREEN TEARING, TURN ON VSYNC IN THE GAMES SETTINGS)

Note, this game does not have support for 21:9 ultrawide monitors. If you wish to play on such monitor, you must download the game from gamejolt.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains characters in frightening situations.
Contains semi-realistic depictions of gore.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon X1000/GF 6 - Integrated graphics and very low budget cards might not work.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or greater
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.5.8 or newer
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.5.8 or newer
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...