“BoltHalt” is the story of a protagonist being mute upon waking up in a hospital room. Their left and right brain (logical and emotional) speak to them, convincing him/her to make certain logical or emotional driven decisions which progress the story.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

A unique interactive narrative which explores themes
of Artificial intelligence and Transhumanism and plays with the dualism of the logical and emotional aspects of the human brain.

“BoltHalt” is the story of a protagonist being mute upon waking up in a hospital room. Their left and right brain (logical and emotional) speak to them, convincing him/her to make certain logical or emotional driven decisions which progress the story.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 Gb GDDR3 Graphic Card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard 10.6.8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 4850, NVIDIA GeForce GT 120, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.