"Duel Girl" This is a stress-relieving game, Challenge multiple girls, increase trust, unlock more content, All characters are dynamic!
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (18) - 33% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Mua Duel Girl

Nội dung cho trò chơi này

1 vật phẩm được loại ra dựa theo tùy chỉnh của bạn.
 

Về trò chơi này

"Duel Girl" This is a stress-relieving game, Challenge multiple girls, increase trust, unlock more content, All characters are dynamic!
Every successful challenge to a character can gain love, when the love is full, you can enter a special mode!

Game features


-Sexy character design
-Beautiful style
-Five roles
-All characters are dynamic
-Easily eliminate block play
...

Character introduction

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game contains some naked and pornographic content, All characters are over 18 years old

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4130
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics or better
  • Lưu trữ: 850 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...