Get some of the classic games from the 80s and 90s back on your home PC - as a remake.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua C64 & AMIGA Classix Remakes Sixpack 3

 

Về trò chơi này

Get some of the classic games from the 80s and 90s back on your home PC - as a remake. Enjoy again the unforgettable fun of the past time!

- Remakes of your favourite classics of the C64 and AMIGA era
- Contains the 6 retro classics:
- Star Taxi Remake
- Eypx Peng Remake
- Turrican Lode Jumper Remake
- Bomberwarrior Remake
- Mos Garden Remake
- Moon Battle Remake

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo 2 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 4800 Series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard Soundcard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo 2 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 4800 Series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard Soundcard
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.