Little Timmy wants a brother! Help him manipulate their parents into making one...
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi I Wanna Brother

Miễn phí
 

Về trò chơi này

When little Timmy finds himself bored to death on lazy Sundays, he dreams of having someone to play with, maybe a little brother? He doesn't know where babies come from, but with the limited knowledge that TV and Internet can give him, he has decided to try and push his parents in the right direction. All bets are off for Timmy to get the brother he wants... without his parents realizing it!

In this short puzzler, little Timmy will have to test his wits and arrange the correct aphrodisiac in the room, in hopes that his parents will get into baby-making action!

Features:
 • 10 simple, physics-based, puzzling levels
 • Arrange the room correctly before Timmy's parents return home
 • 10 achievements
 • Plenty of filthy innuendos that will fly by Timmy's little head

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...