Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
11 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Dignified Fantasy Music Vol.3 - Symphonic -

ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN! Kết thúc vào 16 Tháng 12

-10%
$24.99
$22.49
 

Về nội dung này

From Bittersweet Entertainment comes Dignified Fantasy Volume 3 Symphonic, the much anticipated followup to the popular Dignified Fantasy Volumes 1 and 2.

Featuring more of the same epic, emotional, inspiring themes sure to take your game to that elevated, special place. Catchy symphonic themes featuring full orchestra, percussion, piano, songs for battle and adventure, themes, drama, emotions, danger, and more!

Features:

* 35 BGM for royalty-free use
* OGG, M4A formats included
* Composed with high quality instruments.
* Music for fantasy, adventure, emotional scenes and more!
* For use in RPG Makers and Visual Novel Maker or the engine of your choice!

Tracklist:

1. DFM3_BGM01_SENCE01
2. DFM3_BGM02_SENCE02
3. DFM3_BGM03_SENCE03
4. DFM3_BGM04_SENCE04
5. DFM3_BGM05_SENCE05
6. DFM3_BGM06_SENCE06
7. DFM3_BGM07_SENCE07
8. DFM3_BGM08_SENCE08
9. DFM3_BGM09_SENCE09
10. DFM3_BGM10_SENCE10
11. DFM3_BGM11_SENCE11
12. DFM3_BGM12_SENCE12
13. .DFM3_BGM13_SENCE13
14. DFM3_BGM14_SENCE14
15. DFM3_BGM15_SENCE15
16. DFM3_BGM16_SENCE16
17. DFM3_BGM17_SENCE17
18. DFM3_BGM18_SENCE18
19. DFM3_BGM19_SENCE19
20. DFM3_BGM20_SENCE20
21. DFM3_BGM21_SENCE21
22. DFM3_BGM22_SENCE22
23. DFM3_BGM23_SENCE23
24. DFM3_BGM24_SENCE24
25. DFM3_BGM25_SENCE25
26. DFM3_BGM26_SENCE26
27. DFM3_BGM27_SENCE27
28. DFM3_BGM28_SENCE28
29. DFM3_BGM29_SENCE29
30. DFM3_BGM30_SENCE30
31. DFM3_BGM31_SENCE31
32. DFM3_BGM32_SENCE32
33. DFM3_BGM33_SENCE33
34. DFM3_BGM34_SENCE34
35. DFM3_BGM35_SENCE35

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.