A new way to learn spelling with Flora and her magical world The first of its kind, La forêt de Pago is an educational game: you can improve your grammatical spelling by discovering a heroic fantasy tale.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua LA FORET DE PAGO : La vengeance du dragon

 

Về trò chơi này

AN INNOVATIVE DESIGN

The first of its kind, La forêt de Pago is an educational game: you can improve your grammatical spelling by discovering a heroic fantasy tale.

The French language is complicated and spelling classes can be daunting. This is why we are offering you today not only a training of the basic rules of spelling but also a real role-playing game with animations and graphics to the taste of video game enthusiasts.

A trilogy seemed necessary to us in order to go through the field of grammatical spelling, in particular the subject/verb chords in the conjugation of the indicative. The Pago Forest: The Dragon's Revenge is the first part of this trilogy. He mainly insists on the present tense of the area code.


History

In the village of Pago, nestled in the hollow of the forest, Flora lives in peace with her family. Suddenly, a dragon attacked the village and destroyed it with fire. Why did the dragon choose Pago as his target? Flora doesn't know.
Her quest for the truth will lead her to find lost friends and face with them the dangers that surround her.

In this heroic fantasy universe, we discover unusual landscapes and role-playing characters such as mages, dwarves, warriors, dragons and many others.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8 , 10
  • Bộ xử lý: Intel core i3 3220 / Amd FX 4300 ( ou supérieur )
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Amd R7 260X / Nvidia GTX 650 ( ou supérieur )
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Fonctionne mieux sous SSD
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8 , 10
  • Bộ xử lý: Intel core i5 3470 / Amd FX 8350 ( ou supérieur )
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Amd RX 580 / Nvidia GTX 970 ( ou supérieur )
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Fonctionne mieux sous SSD

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...