Children of Silentown is a dark adventure game that tells the story of Lucy, a young girl growing up in a village deep into a forest inhabited by monsters. People disappearing is nothing uncommon in the village, but this time, Lucy is old enough to investigate on her own. Or so she thinks.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


                                                                               During the day the forest is calm and peaceful.
                                                                                It is during the night that you hear the roars...
                                                                                                                                     ...of monsters.
Accompany Lucy and her friends in this grim, beautifully hand-drawn adventure game by the creators of Little Briar Rose, in collaboration with studio Luna2.

Lucy is afraid of the forest, just like any other child: every night, the echoing roars rob her of her sleep. Not even her dreams are a safe place where she could play.

People disappearing is nothing uncommon in the village, but this time, Lucy is old enough to investigate on her own. Or so she thinks.


 • Explore Silentown in search of hints, but beware: do not enter the forest.
 • A unique, unsettling 2D art style fitting for a mysterious, dark tale.
 • Music plays a crucial role, and learning how to sing will help Lucy in times of need.
 • Combine items to obtain widely unexpected results!
 • Many quirky characters (and animals!) to interact with. Be nice to them before they disappear.
 • Play minigames with the other children of the village!
 • A very mean cat, programmed to mess with Lucy at any given chance.
 • Curious, original puzzles: use a leash and a pair of shears to break in your mother’s best friend’s house, all in order to steal… a flower?!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® 7/8/10
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any Graphics card with DX10 (shader model 4.0)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft® Windows® 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz Processor with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Any Graphics card with DX10 (shader model 4.0)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.