Red Horizon is an addictive space shmup game. Heavily influenced by the classics of the past, Red Horizon takes a modern spin on the genre combining it with some subtle Rogue-like elements to provide players with a unique experience every time they play.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Red Horizon

 

Về trò chơi này

Red Horizon is an addictive, wave based, space shoot 'em up game. Heavily influenced by the classics of the past, Red Horizon takes a modern spin on the genre combining it with some subtle Rogue-like elements to provide players with a unique experience every time they play.

Hop on board the Red Horizon and shoot your way through numerous waves of different enemies, eventually facing the final boss. Build up strength along your journey by finding items which will not only give you a power up but change the way you play. Just remember to choose wisely!

Note from the Developer


I made the Red Horizon whilst travelling to/from work on the train for a number of months. As of right now, the game is small in length but feature complete. With your support, I would love to evolve the game by adding:

 • More items
 • More bosses
 • More enemies
 • More ships

I would also really appreciate any feedback you have in the Steam reviews, or by sending an email to the support contact.

Thanks for reading!
George

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.5GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS Mojave
  • Bộ xử lý: 2.5GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...