Explore the legendary Shrine of the God-Ape! Fight wildlife! Dodge traps! Battle bosses! Pillage your way to the top of the island and conquer, or die trying.
Đánh giá chung:
Tích cực (19) - 94% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shrine of the God-Ape

 

Về trò chơi này

Overview


Explore a legendary island rumored to house a priceless artifact. Journey to the top, through fierce wildlife and vile traps. Uncover forgotten secrets from an ancient culture. Fight off monstrous creatures! Danger lurks in every corner, and no one has ever left alive. Armed with the curse of undeath, could you be the first to uncover it's secrets? Be the first to uncover the mysteries of the...

           

Gameplay

Shrine of the God_ape is a 2D action platformer. During the game, the player will be confronted with many challenges, such as traps, enemies, and huge bosses. Over the course of the game, the player will experience:
 • 12 Levels - Divided into three distinct areas that present unique challenges.
 • 3 Boss levels - Multi stage encounters that will test your puzzle-solving ability as much as your platforming skills!
 • Soundtrack - 3 original synth-heavy, bass drum driven, boss themes that don't fit the game at all!
 • Steam achievements
 • New speedrun mode! Becomes available once the final level is reached. Post game content, yay!

                      

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above.
  • Bộ xử lý: Required
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Đồ họa: Onboard/integrated graphics are fine
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...