Old-school twin-stick arcade shooter where enemies spawn to the beat of the music, made casual enough to fit into your lunch break. Easy to get going, challenging to finish, and nearly impossible to master the highscore.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“To collect feedback for balancing and future levels and enemy types.

For this type of game, every level consists of one song with accompanying enemy types and spawn patterns. During early access, after every play run, the number of killed enemies and your score will be transmitted back to us. We then use this data to adjust the difficulty so that everyone has a chance at finishing the song while keeping the highscore leaderboards at a competitive difficulty level.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“For balancing the play experience, we need data from roughly 1000 play runs. This means that if 50 people join our early access and try 20 times each, then we will have enough data to finalize the balancing. We estimate to reach this goal by end of August.

Once the balancing is OK, we plan to add at least 4 more levels, meaning more songs, more enemy types and special area effects. Every level will take roughly 1 month for us to compose or license the music, design the enemies, and to set a baseline difficulty. Afterwards, we'll need some play runs for each new level to finish balancing.

This leaves us with the following estimated timeline:

1 fully balanced level: End of August 2019
1 playable level + 1 fully balanced level: End of September 2019
1 playable level + 2 fully balanced levels: End of October 2019
1 playable level + 3 fully balanced levels: End of November 2019
1 playable level + 4 fully balanced levels: End of December 2019
5 fully balanced levels: End of January 2020

Accordingly, the estimated end of early access will be January 2020.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to balance the current song so that beginners can succeed with a bit of practice. Afterwards, we plan to add at least 4 more levels, meaning more songs, more enemy types and special area effects.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“One song = one level is fully playable.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to increase the price a bit with each added level. So we'll most likely hike the price by a few percents every month.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We believe that the current state of the game is very enjoyable, highly competitive, and short-lived enough that you can squeeze it into your lunch break.

We know that to grow into a proper game, we will need additional levels and better balancing. But we would still like to get this out to you, the gamers, in this rough form, so that you can enjoy it. That's why we are offering it on early access for cheap, because we don't have enough content for a full game yet, and we'd like to hear your suggestions for which content we should add.

We also need better balancing, so after every play run, the number of killed enemies and your score will be transmitted back to us. We then use this data to adjust the difficulty so that everyone has a chance at finishing the song while keeping the highscore leaderboards at a competitive difficulty level.

We plan to add 4 more levels, meaning 4 additional songs. From the style, each song needs to fit the retro / arcade / electronic / energy theme of the game, but we're happy to take community suggestions. That said, it might be very difficult for us to acquire licenses to use well-known songs inside the game, but we'll try.

We'll be using the Steam Community Forums for feedback and discussions.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Space Dance

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Old-school twin-stick arcade shooter where enemies spawn to the beat of the music, made casual enough to fit into your lunch break. Easy to get going, challenging to finish, and nearly impossible to master the highscore.

Our new link-gun mechanic allows you to balance between an increased score multiplier and the risk of keeping more enemies alive. More risk means more rewards, so the only way to get a good score is to play with maximum difficulty.

If you succeed, each level is the length of one song, so about 2-3 minutes per round.

Controls Keyboard

WASD to move
Arrow keys to shoot
Space bar for slow-motion
Enter to confirm menu

Controls Gamepad

Left stick to move
Right stick to shoot
Right trigger for slow-motion
A/B to confirm menu

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: XP, 7, 8, 8.1, or 10
  • Bộ xử lý: 2+ GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: On-board graphics are sufficient
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Helpful, but optional

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...