Fort is tycoon. The aim of the game is to properly manage the available resources and characters. There are many parameters that can affect the outcome of the game.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fort

 

Về trò chơi này

Fort is tycoon. The aim of the game is to properly manage the available resources and characters. There are many parameters that can affect the outcome of the game.

Captain! We are shipwrecked on an unknown land! Several members of the crew are dead. The ship was driven onto land. The sailors managed to take it apart and put up a camp. We are very far from our homeland... I'm afraid we are stuck here for long. We haven't got much food. We should send someone to check out the surroundings and gather some food.

The crew is counting on you! Our fate depends on your decisions!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50)

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...