Venture into the depths of the jungle and survive the war totems in a frantic hack and slash. Discover the memories of Fhavin in the Monoliths of the Serpent, where you can use her past as a resource to fight and, where possible, reserve them for the final fight.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua After The Suns

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

13 Tháng 8

After The Suns Update

Hello everyone.

A patch has been published that corrects the following errors:


-Fix the error that is generated when Fhavin loses, causing the snake totem don`t open

-Correct the error that causes fhavin don`t drink from the source

We want to thank you in advance for the support you have given us.

until next time
0 bình luận Đọc thêm

26 Tháng 6

After the Suns Update: Now in German

Hello everyone.

We are glad to inform you that After the Suns Videogame and Store is going to be available in German soon

Thank you for supporting us!


Ignacio Medina, Santiago Medina

0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

You play as Fhavin, a warrior woman from an unknown tribe, who must explore a mysterious tropical world. And venture into the War Totems to confront different monsters in a frantic Hack and Slash. At the same time, she will have to solve the Snake Monoliths to reveal her memories of her repressed childhood through "The Game of Memory". For each revealed memory, you will have the key in your hands that you will use to discover Fhavin's true quest, or condemn her to the torments of her mysterious past.
Use the memories appropriately, do not spend too much of them in the battle.
You will travel the jungle alone. Without anyone's help, without clues, until you find the next level door, trying to not missing yourself.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game may include content not suitable for all ages: explicit violence and general implicit content for adults.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Pentium(R) 1.80 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R7 or better / Nvidia Geforce Gtx 750 ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Intel(R)
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...