Fishing Adventure is a typical fishing game, where the player can (drums) catch different fish species! Fish in USA, Hawaii and other unique fisheries.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
3 Thg08, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Ultimate Games S.A. trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Upcoming game from Ultimate Games S.A.

Checkout upcoming games from our Publisher - Ultimate Games S.A.:


https://store.steampowered.com/app/1024010

Về trò chơi này

Fishing Adventure is a typical fishing game, where the player can (drums) catch different fish species! Fish in USA, Hawaii and other unique fisheries.

Game is quite simple, designed to run even at older computers!

Main Features:
 • Over 30 species of fish,
 • 7 large locations inspired by real places in the world,
 • Interesting quests,
 • Tournaments,
 • Daily records and rewards,
 • Real fishing equipment,
 • The realistic and relaxing sound,
 • Advanced graphics settings for older computers.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Core i3-2100 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 520 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible

Xem thêm từ Ultimate Games S.A.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.