Zombie hordes. Hostile humans. Fight to live. You are Alive 2 Survive! Swipe your way through life or death decisions where each choice matters and can be the difference between surviving the apocalypse or joining the zombie horde. A swipe-to-survive zombie apocalypse decision making adventure.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Alive 2 Survive

 

Về trò chơi này

The zombie apocalypse has begun! Choices matter as you swipe your way through life or death decisions to keep your group alive for as long as possible.

DAILY DECISIONS
Swipe left or right each day to make important decisions for your group as you strive for balance between rival factions and limited resources. Each choice matters and can be the difference between surviving the apocalypse or becoming part of the zombie horde.

CHOOSE YOUR DESTINY
Are you a ruthless, cold-blooded killer who will do anything to keep your group alive? Do you put preserving civilization and your way of life over the lives of individuals? Or are you just living day-to-day to enjoy whatever pleasures you can find in this zombie infested world? You make the choices that determine your fate and live the post-apocalyptic life you always dreamed of.

BALANCE OF POWER
Strive for balance between rival factions and your limited resources. Soldiers protect the group from zombies and other hostiles, but they can go too far with their use of force. Followers take care of the camp, but can be very needy with their requests. Elders help lead the group, but can be overzealous with the power they wield. Food, water, tools and supplies your group needs to survive are in high demand but short in supply.

FIGHT TO SURVIVE
Zombie hordes and hostile human groups will be a constant threat to your survival. Will you aggressively attack your enemies or cautiously defend your walled compound? You’ll also encounter strangers who can help or hurt you in your quest to survive, but you must determine who is friend and who is foe!

FEATURES
 • Survive as long as you can while balancing rival factions.
 • Fight zombie hordes and battle hostile human groups.
 • Meet survivors who can help or hurt your group.
 • Choose your leader's destiny as you upgrade their abilities.
 • Thousand of unique cards.
 • Dozens of unique ways to die.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E5200 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: macOS 10.12+,
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 470
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E5200 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...