Layers Of The Machine is a singleplayer first person shooter in a dark scifi setting. You follow the story of Liam, a technician doing work for the Machines in their underground world ("The Layers").
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
31 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access gives us the chance to hear what you think about Layers Of The Machine, before the game's full release. We hope your input will help us stear the direction of the game where needed.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We currently plan to release the full game in November 2019.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full game we plan to have the storyline finished as well as additional areas to explore. We also plan to add more details and side quests to the world, to make it more interesting and atmospheric.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Please refer to our "About This" section below for a list of features and elements that are currently in the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“With the full release the game's price will most likely increase.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We would love to hear what you think about Layers Of The Machine, what you like and what you think should be changed. Now is still time to change the things the community doesn't like, which is one of the biggest advantages of Early Access.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Layers Of The Machine

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

What kind of game is Layers Of The Machine?

 • singleplayer, story based FPS.
 • dark scifi and cyberpunk theme.
 • gameplay is a mixture of sneaking, sniping, story and some puzzles.
 • playtime for first playthrough is targeted to be 2 hours.

What is the current state of the game?

 • storyline and world are about 50% done
 • game mechanics and programming are about 80% done
 • 5 different enemy types
 • basic sniper gameplay
 • basic stealth gameplay (indicator for light level at player's position as well as loudness of player's actions)
 • player can enter the Machine's virtual world, which has different rules and a different vibe than the real game world (see screenshots)

Who is developing this game?

 • Jens: Programming, 3D modelling, leveldesign, story, voice acting.
 • Tatjana: 2D art, 3D modelling, story, voice acting.
This is our first full-length game (we created a demo of a 2D plattformer before though).

What are your goals for this game?

 • create a world that is different and has a unique atmosphere to it.
 • doing as much of the work by ourselves as possible. So far we did most of the work ourselves, except for: music, environmental sounds, some of the textures. Also, we obviously leaned heavily on an awesome game engine (Unreal).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 750 TI
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1050 TI
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.