Enjoyable FPS Game, infinite stages doesnt over ZorroMoro. Different weapon types, different tactics. The biggest problem probably bullet. You have to fix it. Down the enemies. Enemies can come everywhere.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ZorroMoro

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 27 Tháng 10

-51%
$0.99
$0.49
 

Về trò chơi này

Basicly a FPS Game, you can enjoy while playing this game

Map Type

You try to survive in the area. Enemies are comming for catching you , you should use different weapons and win the match of survive. Map has two types wall. Health buff, weapons, magic weapons , etc...

Wall Types

First wall is avaible for pass but when you hit the wall your health is some decrease so before hit the this first wall you should think. You should select true choice. Second wall doesn't allow for pass other section. Second wall is limit for this game. You can ask that Why I should hit first wall. Because area is small and while a lot of enemies are coming you, probably you want to more big area, so you should pass other area.

Weapon Types

Game has got three weapon types. Low, Medium,High. If you take low weapon, your firing speed is very fast but you have to use much bullet for down enemies. If you select medium weapon, your firing speed normal but you have you use less bullets. If you select high weapon, your firing speed is low but your bullets are very strong and you have to use very little bullets. If you don't use much bullets, you can use left bullets for other enemies because bullets are big problem this game.

Magic Weapon Types

You have got magic power and when you magic attack your magic power is decrease. If you have got enough point you can cost your point for take magic power and magic weapon.

As a Result

You should look everywhere for everytime because enemies can jump to your up. And also probably " shift " button will be very useful so you remember what I said.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and More
  • Bộ xử lý: 1 Ghz or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 387 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...