Experience a detailed, realistically designed recreation of the renowned Japanese shrine, Fushimi Inari Taisha. Explore the expansive Kyoto mountainside in first person, take photos with the in-game camera, immerse yourself in an atmosphere reminiscent of the real place.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (43) - 93% trên 43 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (448) - 95% trên 448 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Chơi Explore Fushimi Inari

Miễn phí
 

Về trò chơi này

DLC is required for VR compatibility, but the desktop version is free!
Play more of my explorable environments on itch.io: https://cavesrd.itch.io/newzealand

With photos and memories from a few years ago, I set out to achieve a detailed, realistically designed recreation of the renowned Japanese shrine, Fushimi Inari Taisha. I feel like the real place has a very culturally unique significance, I personally had a great time exploring it a few years ago. I've designed this environment to be experienced from a first person perspective, with the aim of allowing the player to be immersed in the same kind of atmosphere as the real place.


(Engine / Photo Comparison)

The map is very extensive to explore with shrine gates laid out over the entire mountainside. I've tried to include a lot of variance in different parts of the mountain, with lots of points of interest to discover and many branching/intertwining paths to encourage you to make choices with your exploration. Take photos with the in-game camera, customize the soundtrack, walk around at your own pace. There is a checklist of locations to find as well as some hidden areas, and also a small ending.

I feel thankful that higher fidelity 3d environments have become more achievable by everyone, and not only AAA game developers. I had a blast creating this project and feel like it's really improved my skills with unreal engine. hope you enjoy exploring
- Matt

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290 equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...