Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Maker Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Visustella Modern City Vol 1

 

Về nội dung này

Do you wish to create a game inspired by dating sims or modern indie adventure games? Do you like high-res pixel art? With this pack, you can create a dating game or even survival horror! With a flexible palette of useful Tilesets, 48x48 graphics with tall character sprites and animations that can be easily desaturated for a more serious feel or for a bright cheery game, this pack is for you!

Features:

* Tile A2 / A3 / A4 / A5 (grounds, concrete surface, floor, wall, parking, etc.)
* Tile B, Tile C, Tile D, Tile E (manhole, traffic signs, signals, store shelves, bus stop, broken car, roofs and much more!)
* Characters: 120 walking sprites (48 female with 2 outfits = 96, 8 female students, 16 kids)
* Animations: Truck x 2, Bike, Car x 2, Police Car, Bus, Various Doors
* Windowskin x 1 sheets
* Bonus Materials: PSD file of the Tileset to rearrange or edit easily!
* A Sample Project!
* This pack's graphics are for RPG Maker use only!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Maker Series

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.