Run, Roll, Rumble takes place in an "ordinary" neighborhood of the angry, rumbling is what they do. It is friendly yet dangerous. Play as one of the friendly neighborhood and brawl to the end! R3 is a four Players 3D platformer brawler game local & internet.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Run Roll Rumble

 

Về trò chơi này

Run Roll Rumble is here!

Placed in a peaceful and friendly neighborhood that is pretty much "ordinary". Well sometimes conflict happens and fight is inevitable but some take it further just like here in R3. Characters dressed in everyday life, these people had super powers, super human jump and punches. Crazy world make it even more suitable for these awesome brawlers, challenges and dangerous surprises in the arena will give them quite a hard time.

R3 is a city, office, everyday-life themed multiplayer brawler game, up to 4 players local & internet. Control using Game Pad / Keyboard. Perfect game in the living room with family or play with your friends or community online. This is about Run, Roll and Rumble!
Up to 4 Players (Player/AI)

Key Features :
 • - Couch Party
  Locally play with your friend in one computer using game pad and keyboard (for player 1 configurable through options)
 • - Quick Match Online (Still on Beta)
  Play with random folks on the internet join room up to 4 Player, on random lobby
 • - Custom Online (Still on Beta)
  Create Room up to 4 players online.

Core Gameplay :
1. Punch, Jump, Roll, Throw
2. Get special items and cast flashy spell
3. Win & SurviveRun Roll Rumble (R3) is made by our dear friend Matthew Marcellino Jermia in collaboration with Benua Softworks.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2nd generation or Equivalent AMD
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000, AMD Vega 8
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5, AMD Ryzen 3
  • Đồ họa: Nvidia GTX 950
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...