Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Achron trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Achron trên Steam để có thể chơi.

Mua Achron Soundtrack

Gói chứa trò chơi này

Mua Achron + Soundtrack

Includes one copy of the Soundtrack and two copies of Achron - Send the extra copy of the game to a friend.

 

Về nội dung này

Includes the Achron Original Soundtrack in MP3 format.

Songs will be placed in your Achron folder in the Steam Directory: ..."Steam\steamapps\common\Achron\music"

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.