In this game, the player controls a cubicle robot, who starts each game on a grid of cubes and moves by hopping diagonally from cube to cube. Landing on a cube causes it to change color, and changing every cube to purple allows the player to progress to the next stage.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Voxel Bot

Mua Isometric Puzzle Games BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Enchanted Path, Cube Mission, Hexa Path, Voxel Bot

-40%
$4.76
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

In Voxel Bot you play as a robot that needs to clear all cubes in the level. By jumping from cube to cube you change the color of the cubes and when all the cubes are purple you cleared the level. To make your goal harder there are enemies that you can’t touch or trying to catch you. To make it even more challenging there are spikes that strike when you are too long idle on a cube. The levels will get more complex progressing the game. New mechanics will be introduced like a green cube that will let you move further and a cube that can be solid or not solid by pressing a button.

In this game, the player controls a cubicle robot, who starts each game on a grid of cubes and moves by hopping diagonally from cube to cube. Landing on a cube causes it to change color, and changing every cube to purple allows the player to progress to the next stage.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (cpu 2.2 GHz)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics (128 MB)
  • Lưu trữ: 160 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Intel(R) Display Audio
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
  • Lưu trữ: 160 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek High Definition Audio
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Core I5-6300HQ CPU @ 2.30GHz x 4
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
  • Lưu trữ: 160 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...