ZombieSoup is a fast pace action shooter adventure game set in the late 80's following the fate of a kid to shoot, loot and dodge to his way to save a girl from the evil lurking in the dark.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


 • STORY MODE

ZombieSoup is a fast pace action shooter adventure game set in the late 80's following the fate of a kid to shoot, loot and dodge to his way to save a girl from the evil lurking in the dark.

You are Ricky, a college kid on backpack seeking his own adventures out in the country. On an ordinary night Ricky woke up on a long journey to a small town. Soon he discovered that the town has been infested by zombies and monsters.


Unfold the mysteries of mutated zombies, finds out the culprit behind the outbreak of zombie soup
 • 80’S AESTHETIC

Relive the best time of pop culture
 • FAST PACE ACTION-PACKED SHOOTER ADVENTURE

Smooth and fast control putting your skills to the test
 • UNIQUE ENEMIES & CRAZY BOSS FIGHTS

Challenging bosses with epic skills awaits
 • OUTRAGEOUS CHOICES OF WEAPONS

Unlock and upgrades wild and imaginative selections of weapons with unimaginable power of destruction

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 1.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 650M and above
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.11
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 1.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 with Metal Support
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.11 and above
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 650M and above with Metal Support
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04 64-bit and newer recommended
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 1.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04 64-bit and newer recommended
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 650M and above
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.