Aircraft War is a 2D aircraft battle game. There are 5 different sections, 5 different player planes and 5 different enemy planes in this game. Good game to everyone.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aircraft War

Mua All in One

Bao gồm 3 vật phẩm: Aircraft War, Aircraft War: Dragon Wars, Aircraft War: Shape Wars

-20%
$2.37
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

31 Tháng 7

Aircraft War: Shape Wars

New dlc coming out for the game.
New maps and new characters have been added to the game.
Now the shapes are fighting, are you ready for fun?
0 bình luận Đọc thêm

19 Tháng 7

NEW UPDATE 1.8

Updates in the game include:
- Added gamepad support to the game.
- Added how to play option to main menu.
- Added online score system. This allows you to compare your scores with all players in the world.
- Added announcement system for the game.
- In this way, non-steam announcements can be viewed in the game.
- In general, bug fixes, code improvements and database system improvements were made in the game.
- Keyboard key configuration added to game configuration tool.
- Added online score table to the game configuration tool.
- Russian language added.
- The menu interface has been slightly changed.
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Aircraft War is a 2D aircraft battle game.
There are 5 different sections, 5 different player planes and 5 different enemy planes in this game.
You earn money and points on each enemy plane hit.
But the money you earn is not real money.
A virtual money that you can use in the game.
There is no sale of any items in the game.
This money is a value that you will use to get fuel, just fill the clip with the new plane to take in the game.
You must earn at least 1 star to pass each section.
The game gives you rating by the number of enemy aircraft you hit.

Games can change the control keys. The default settings are as follows:
Game Controls for Keyboard and Mosue:
Fire: LeftControl
Move: Left - Right
Shop: Tab
Cancel: Escape
Ok: Enter

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3
  • Bộ xử lý: intel pentium 4
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 128 Mb and Directx 9 supported and Pixel Shader version 1.1 Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: In order for the game to work, .net framework 4.0, Directx 9 And Xna Game Framework 4.0 must be installed.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 Ultimate
  • Bộ xử lý: intel core2 duo
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 Mb and Directx 9 supported and Pixel Shader version 1.1 Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: In order for the game to work, .net framework 4.0, Directx 9 And Xna Game Framework 4.0 must be installed.

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...