Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc General Practitioner trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
28 Thg05, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc General Practitioner trên Steam để có thể chơi.

Mua General Practitioner - Original Soundtrack

Mua The Medical Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: General Practitioner, The Coroner Saga, The Coroner Saga: Complete Season 1, General Practitioner - Original Soundtrack

-10%
$42.26

Mua Game and Soundtrack Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: General Practitioner, General Practitioner - Original Soundtrack

-15%
$18.68
 

Về nội dung này

This is General Practitioner Original Soundtrack by Ann Sharova. There are 11 tracks in mp3 format.

These are the track titles:

1- First Date
2- Cold Relationship
3- It wasn't me
4- Sunny Mood
5- Waiting for tonight
6- Stress Moments
7- Use your brain
8- Crew Gathering
9- Unchecked Passion
10- Worrying News
11- Tell me it's not true

Credits:
Composed by Ann Sharova

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz Dual-Core CPU and up
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics card
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Audio System
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 and up
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics card
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Audio System
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86/x86_64
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz Dual-Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated graphics card
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Audio System
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.