Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Railway Simulator
Đánh giá chung:
Khá tích cực (14) - 71% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg09, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

ĐỀ CỬ TRÒ CHƠI NÀY CHO
GIẢI THƯỞNG STEAM
CÔNG BỐ THÁNG MƯỜI HAI NÀY.   TÌM HIỂU THÊM.
Đề cử trò này cho một giải thưởng

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to find out if our vision for Model Railway simulator is shared by railway modellers & gamers. We need to get project going ahead from Day 1 in order to achieve & sustain development momentum.

Creating a game is serious undertaking and we want to make sure our effort & resources will not be expended & committed in vain.

Direct support from current & feedback from prospect users will provide us with much needed resources & information how to best develop our project.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“12 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Planned list of features:
 • Track & buildings editor [to create own layouts]
 • Different modes [other than just control trains], for example ability to move goods between different industries
 • Changing seasons, weather, day/night cycle
 • Realistic railway equipment: switches, signals
 • Lights
 • Steam & smoke
Full version will also include features based on feedback received from Early Access version.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Early Access version allows player to control single locomotive, couple/uncouple wagons & operate switch points.
There is limited functionality implemented into Early Access version, not all models are textured, sounds & effects are very limited.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes. Full version will be more expensive then Early Access version”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We want to create game that will bring the best of railway modelling - variety of locomotives & rolling stock, buildings & structures, addictive gameplay and unique look & feel of model railway.

We know there are model railway enthusiasts out there looking to build layouts that wouldn't be possible in real life due to physical & time constraints it takes to build one. We are reaching to them through community forums, further down the line also through railway modelling clubs, model railway events & hobby magazines.

Once on board we'll get them involved in development through dedicated communication channels.

Get feedback. Implement. Iterate.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua LOCO

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Railway Simulator

THIS IS VERY EARLY VERSION OF THE GAME INCORPORATING ONLY BASIC FEATURES - running single locomotive, coupling/uncoupling wagons, operating switch points.

If you share the love and would like to see a game dedicated to Railway Modelling then help us make it happen.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...