The award-nominated squish-centric blob fighting game bursts its way onto Steam! Scrunch it out with 1-4 players in an action-packed squish battle in the craziest of arenas! Filled with countless tense moments, Smush provides a multiplayer experience like no other.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Smush

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

29 Tháng 7

Get Smush now for 40% off!

Smush, the squish-centric indie fighting game can now be yours for only $2.99!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The award-nominated squish-centric blob fighting game bursts its way onto Steam!

Scrunch it out with 1-4 players in an action-packed squish battle in the craziest of arenas! Filled with countless tense moments, Smush provides a multiplayer experience like no other.

Inspired by the enjoyment and chaos of couch multiplayer with a pinch of quickdraw, Smush's simple to learn, yet challenging to master squishy moves bring instant fun to all players.

Features

 • 4 player local multiplayer madness! Duke it out with your friends, or against the computer.
 • Three different ways to play! Compete for the most smushes, race against time, or be the last Smushie standing!
 • Over 20 unique maps! Traverse the zany world of Smush upside-down, slant-ways, sideways, and any other ways imaginable!
 • Customize your Smushie! Over 3,300 combinations of body color, hat, and eyes are available!

For online play, use Parsec.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 300 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6200U
  • Bộ nhớ: 300 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.