TNT! is easy to understand. Survive or explode while fighting against masses of highly explosive enemies! It is a fast, fun, very addicting and super exciting game with not only the most explosives but also the most explosions you will ever see!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TNT!

 

Về trò chơi này

The game promise is easy. You will fight agains masses of explosive enemies!
The game is fast, fun and explosive.

So whats going on?
 • 3 different game modes
 • A big selection of different weapons
 • Basically infinte explosions
 • Fun game design
 • A fast, intuitive and very addicting gameplay
 • More explosion than ever before
 • Fighting fire with fire (and it actually works!)
 • Beat the highscore
 • Survive the big bang!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX600
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 700
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...