Follow Vi, Kabbu, and Leif as they uncover the secrets of the Land of Bugaria! Explore and combine your team's abilities to solve puzzles, defeat powerful enemies and find ancient treasures!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg9 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Tháng 9 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Bug Fables is an Adventure RPG following Vi, Kabbu, and Leif as they search Bugaria's kingdoms, swamps, forests and deserts for The Everlasting Sapling, a treasure said to grant immortality!

Bug Fables features:

- 7 chapters of story following the heroes across Bugaria!

- A vast overworld that transitions into turn-based combat! Use Vi's Beemerang, Leif's ice magic, or Kabbu's horn to defend yourself from foes!

- Action commands which can make attacks more effective, or block enemy attacks!

- A cooking system to turn ingredients into items that can help you in battle!

- Over 20 sidequests and 15 optional bosses!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.