A "Giant Life" is a VR physic-based puzzle game. Play as an angry giant through a virtual reality journey, exploring the realm, destroying settlements and frightening its inhabitants.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Giant Life

 

Về trò chơi này

A "Giant Life" is a VR physic-based puzzle game. Play as an angry giant through a virtual reality journey, exploring the realm, destroying settlements and frightening its inhabitants.


Are you ready to become a angry giant thirsty for blood and revenge? Then this game is for you! Get under the skin of a giant and with the help of your magic stones destroy the nearby villages and towns.


The physics system of the game implements a great variety of elements that allow the destruction of structures in real time, allowing the player to have a great experience in multiple hardwares.


The player has a series of magical throwable stones with different properties for each scenario.
This gives multiple ways to solve each level and progress throughout the game.


The universe of the game consists of three zones. The Medieval area, the Viking area and the Pirate area. Each of them with different structures, citizens and levels. A total of 22 so far!


 • Valve Index Controllers (Knuckles): The game supports full finger tracking and interactions with objects in game.
 • HTC Vive Wands: The game supports Vive wands hand tracking and interactions with objects in game.
 • Oculus Controllers: The game supports Oculus controllers partial hand tracking and interactions with objects in game.

Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970, AMD 290, or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Rec Req Soundcard for VR mode
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1080, or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...