The player is in a desolate area,They're surrounded by zombies,Players are free to switch between first and third person,Players are free to explore their surroundings,Find supplies. Find weapons. Kill the zombies,Try your best to survive for a long time.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zombies war

 

Về trò chơi này

The player is in a desolate area,They're surrounded by zombies,Players are free to switch between first and third person,Players are free to explore their surroundings,Find supplies. Find weapons. Kill the zombies,Try your best to survive for a long time.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0c and Shader Model 3.0,at least 512MB
  • Lưu trữ: 312 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...