Our beloved princess is missing… What happened? Discover the world of Escape Lala 2, solve mysteries, uncover secrets and bring back peace and order to the world.
Đánh giá chung:
Tích cực (28) - 100% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Escape Lala Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Escape Lala 2

 

Về trò chơi nàyOur beloved princess is missing… What happened?
Find out in this magical Point and Click adventure in the mysterious land of Lala.
Solve puzzles, uncover secrets and bring back peace and order to the world.

Escape Lala 2 is the second installment in the Escape Lala series, with a new story, and much longer gameplay.Explore this land filled with surprises and beautiful landscapes all handcrafted in retro pixel-art graphics.
From the damp caves down below through a giant castle filled with ancient remains and out to the sunny outdoors, the land of Lala has a lot to uncover.

Escape Lala is a series of Point and Click adventure games / Escape rooms with a nostalgic feel.
Escape Lala is not the regular Escape the Room game, it is full of charming handcrafted pixel-art graphics and musics, and it contains puzzles with magical twists that take inspiration from classic Point and Click adventure games.

Struggling with a puzzle? Look for the gold coins scattered around the cave and use them to reveal hints! Try to find them all and use them sparingly to get a better score at the end of the game.

Features
– Discover the story of the world of Lala
– Collect items and use them to solve puzzles and escape Lala
– Lovely pixel-art graphics inspired by the classic Point and Click adventure games from the 90’s
– Try to uncover all the hidden secrets of Lala

Miss the good old Point and Click adventure games? Then you'll definitely love Escape Lala 2!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP/Vista/7,8, 10
  • Bộ xử lý: 1.8 Ghz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Bộ xử lý: Intel Mac 1.8 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Escape Lala Series

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...