Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sanator: Scarlet Scarf trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sanator: Scarlet Scarf trên Steam để có thể chơi.

Mua Sanator: Scarlet Scarf - Original Soundtrack

Mua Sanator: Scarlet Scarf MAGISTER EDITION BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Sanator: Scarlet Scarf, Sanator: A Cart of Rarities, Sanator: Scarlet Scarf - Original Soundtrack

-30%
$13.97

Mua Sanator: Scarlet Scarf + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: Sanator: Scarlet Scarf, Sanator: Scarlet Scarf - Original Soundtrack

-5%
$13.28
 

Về nội dung này

Original soundtrack + Redesigned and enhanced HQ edition


Seventeen eerie and enchanting musical compositions, created exclusively for the game, telling their own stories about the serenity of the last autumn days and anxiety of facing the mysterious pestilence.

♦ ♦ ♦

Table of contents:


 • Fire Lament
 • Morning Dew
 • Winds Of Plague
 • 1000 Steps
 • Dark Corners
 • Catacombs
 • Ashes To Ashes
 • Archives
 • Unspeakable Cults
 • Desolated City
 • Bloody Counting Rhyme
 • Autumnus Pluvia
 • Trial By Ordeals
 • Нeart Of The Labyrinth
 • Wilderness
 • Shadow Lair
 • Dark Lullaby

♦ ♦ ♦

Please note that the music from “Sanator: Chronicles of Reustadt” and “Tentarian Road” EP are a part of “Sanator: A Cart of Rarities” DLC.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Please note that in order to access the downloaded files you will need to manually open your game folder: ...\Steam\steamapps\common\Sanator Scarlet Scarf
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Alternatively, you can click on “Browse local files” button in the “Local files” tab which can be accessed by righ clicking on the game in your Steam library and selecting “Properties”.
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Please note that in order to access the downloaded files you will need to manually open your game folder: ...\Steam\steamapps\common\Sanator Scarlet Scarf
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Alternatively, you can click on “Browse local files” button in the “Local files” tab which can be accessed by righ clicking on the game in your Steam library and selecting “Properties”.
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Please note that in order to access the downloaded files you will need to manually open your game folder: ...\Steam\steamapps\common\Sanator Scarlet Scarf
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: [ ! ] Alternatively, you can click on “Browse local files” button in the “Local files” tab which can be accessed by righ clicking on the game in your Steam library and selecting “Properties”.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.