Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc theHunter: Call of the Wild™ trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá gần đây:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (59) - 79% trên 59 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc theHunter: Call of the Wild™ trên Steam để có thể chơi.

Mua theHunter™: Call of the Wild - Treestand & Tripod Pack

 

Về nội dung này


Our wardens have just received some heavy looking boxes containing exciting new hunting equipment. With this new pack, you will be able to create the perfect ambush using the Deployable Treestand and Deployable Tripod Stands. Through their more stealth-like approach to hunting, your impact on the environment will be reduced, ensuring that your hunting pressure is lowered. So pack your bags hunter, the wild beckons!

Deployable Treestand:


The staple of a patient hunter, the Deployable Treestand allows you to bide your time until the perfect opportunity to catch the animal unaware. Check your environment for a fitting tree for your ambush, place your stand at an appropriate height and climb up to your new perch. You can also easily adjust and replace it if you are unhappy with your initial placement. Once you’ve ready, sit back, relax and watch as you’re giving the opportunity to take that perfect shot. Additionally, it reduces your impact on your surroundings, reducing the hunting pressure significantly.

Variations:

The Deployable Treestand comes in three colour variations - Conifer, Timber and Arctic.

Deployable Tripod Stands:


With a 360° rotation capability, the Deployable Tripod Stand allows you a better vantage point even when there are no trees around. The Tripod Stand is an excellent way to gain an overview of your surroundings and allows you to spot animals from a much greater distance. On top of that, they will keep you concealed, are lightweight and easy to deploy and lowers your hunting pressure on your environment.

Variations:

Much like the Treestand, the Deployable Tripod Stands come in three variations - Conifer, Timber and Arctic.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64bit OS - Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i3-4170
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 - 1GB VRAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 64bit OS - Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7 Quad Core
  • Đồ họa: NVidia GTX 760 / R9 270x - 4GB VRAM

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...