The land is dying. The people are sick. Are you the hero destined to save them? Journey through interactive puzzles to rediscover ancient secrets as you bring health and happiness back to the land in this stunning (and free!) adventure exploration experience.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (16) - 75% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Beyond the Stars VR

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Legend has it that once, long ago, magical guardians lived in the Pacific Islands. Since they’ve left, the people and the land have become sick. But, hope is not lost. One day, a brave young hero may rediscover the guardians’ secrets by finding the hidden relics they left behind. Could you be that hero?

Beyond the Stars VR is a roughly 5-10 minute cinematic experience centred around adventure and exploration. Designed as part of a larger transmedia program for the Pacific Islands, the experience introduces you to the mythical history and magical world of Beyond the Stars through stunning immersive environments and exciting interactive puzzles.

PLEASE NOTE:

- Beyond The Stars VR is a very short experience (5 to 10 minutes) developed for educational purposes in the Pacific Islands. It is the cinematic introduction to Beyond The Stars mobile and was deployed in schools across Fiji. For more information click here.

- Beyond the Stars VR includes Nvidia GameWorks technologies and is therefore only supported by Nvidia cards.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...