The lord of insanity, Cthulhu was all set to plunge the world into insanity and destruction when his powers were sealed by a mysterious sorcerer. The only way for him to break the curse is to become a true hero. Save the world to destroy it in an epic parody RPG journey of redemption, romance, and insanity!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,631) - 92% trên 2,631 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg07, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Gói chứa trò chơi này

Mua Cthulhu Saves the World & Breath of Death VII Double Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Breath of Death VII, Cthulhu Saves the World

 

Đánh giá

“So when I say Cthulhu Saves The World is already one of my favourite games of 2011 you can be sure I've not been swayed by its astonishingly precise pastiche of early 1990s JRPG cliches, strident synth music, chunky menus and all. It's simply a really clever, hugely enjoyable game, and it's as much honest tribute as cheeky spoof.”
Eurogamer
“It's rare to find a game that is both entertaining and genuinely funny, and so far Cthulhu Saves the World is both.”
Joystiq

Steam Big Picture

Về trò chơi này

The lord of insanity, Cthulhu was all set to plunge the world into insanity and destruction when his powers were sealed by a mysterious sorcerer. The only way for him to break the curse is to become a true hero. Save the world to destroy it in an epic parody RPG journey of redemption, romance, and insanity!

Key features:

 • Old school RPG style mixed with modern design sensibilities!
 • Inflict insanity upon your opponents for fun and profit!
 • 6-10 hour quest with unlockable game modes & difficulty levels for increased replay value.
 • Highlander mode – XP gains are quadrupled, but only one character can be brought into battle at a time!
 • Score Attack mode – Gain points by defeating bosses at the lowest LV possible!
 • Overkill – Jump to LV40 in a single battle! Perfect for replays and experimentation!
 • Cthulhu's Angels mode – Remix mode with new playable characters, new dialogue, new bosses, and more!
 • All of the great features players know and love from Breath of Death VII: The Beginning have returned – fast-paced gameplay, combo system, random encounter limits, branching LV-Ups, and more!

Yêu cầu hệ thống

  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: 1.6Ghz or higher
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 200
  • Video Card: DirectX 9.0c compatible
  • DirectX®: 9.0c compatible
  • Sound: DirectX 9.0c compatible
  • Additional: Current version of Windows Media Player

Thẩm định viên nói gì

165 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...